Privacy Statement van Stichting Spel en Opvoedwinkel

Hierna Speel-O-Theek genoemd

I. Bij aanmelding als lid wordt opgave gedaan van: voor- en achterna(a)m(en), adres en woonplaats (NAW-gegevens), geboortedatum, telefoonnummer(s) en indien van toepassing emailadres. Tevens wordt gevraagd naar eventuele bijzonderheden die voor de Speel-O-Theek van belang zijn i.v.m. de door de gemeente verstrekte subsidie.

II. De uitgebreide NAW-gegevens worden opgenomen in een door de ledenadministratie bijgehouden bestand.

III. Door de penningmeester kan het uitgebreide bestand nog worden aangevuld met bank- en betalingsgegevens. Deze aanvullingen zijn uitsluitend toegankelijk voor de penningmeester.

IV. Het ledenbestand, zonder vermelding van bijzonderheden of bank- of betalingsgegevens,, wordt door de Speel-O-Theek medewerkers gebruikt voor het registreren van geleend en teruggebracht speelgoed. Dit bestand staat op de pc’s in de Speel-O-Theek. Deze pc’s zijn niet verbonden met enig netwerk of het internet.

VI. Uitsluitend het E-mailadres gaat naar degene die belast is met de verzending van de “Wissel Expres”, ons informatie bulletin.

V. Op de website van de Speel-O-Theek worden door de webbeheerder geen gegevens van leden vermeld, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van het betreffende lid.

VII. De Speel-O-Theek kan kiezen of ze haar leden of een deel van haar leden bepaalde soorten berichten (de Wissel Expres, bijzondere zaken) per post of per email toestuurt. Bij email zal verzending zodanig geschieden dat de adressen van andere geadresseerden niet kenbaar zijn.

VIII. Op schriftelijk verzoek van een lid geeft de secretaris c.q. penningmeester c.q. webbeheerder binnen 1 maand, in bijzondere gevallen te verlengen met 2 maanden, een overzicht van de vermeldingen van dat lid in de bij de Speel-O-Theek aanwezige bestanden. Na het einde van het lidmaatschap worden binnen een uiterste termijn van 3 maanden de vermeldingen verwijderd.